Wprowadzenie

Innowacja jest kluczowym czynnikiem zmiany w zdrowiu. Wywiera istotny wpływ na sposób postępowania w zakresie naszego zdrowia - jak uzyskujemy informacje, jak podejmujemy decyzje, jak jesteśmy leczeni, jak się komunikujemy. Dzięki upodmiotowieniu pacjenta i zwiększonej dostępności informacji o zdrowiu, systemy opieki reorientują się na użytkowników końcowych, zdrowie publiczne angażuje nas w działania prewencyjne. Jednocześnie należy podkreślić, że innowacja oznacza również pewien koszt ekonomiczny
i społeczny.

Wiele zmian, które będą odgrywały decydującą rolę w przyszłości, dzieje się już dziś. Czy jesteśmy tego świadomi?
Konferencja Innowacja w zdrowiu – perspektywa polsko-norweska ma na celu przybliżenie aktualnych trendów i prognoz oraz prezentację szerszej perspektywy w kwestiach innowacji w zakresie zdrowia i zdrowia publicznego. Przygotujmy się dzisiaj na to, co ma się wydarzyć wkrótce.

Konferencja m.in. zaprezentuje trwające prace innowacyjne zarówno w Polsce, jak w Norwegii, przedstawi bilateralne postrzeganie innowacji, a także innowacyjny dorobek funduszy norweskich w latach 2009-2014 w Polsce.

KONFERENCJA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LIECHTENSTEINU I NORWEGII.